5 października 2017 roku - Sentir con la Iglesia

"Czuć z Kościołem" - klasyczny aksjomat, pochodzenia ignacjańskiego, obrał abp Oskara Arnulfa Romero jako swoje zawołanie biskupie. W artykule opublikowanym na początku 1965 r. Romero pisze: "Żeby nie ośmieszyć się chorobliwym przywiązaniem do tego, co dawne, i żeby nie ośmieszyć się jako łowca przygód, goniąc za 'nieprawdziwymi marzeniami' o nowości, lepiej jest kierować się w życiu, dziś bardziej niż kiedykolwiek, owym klasycznym aksjomatem: Sentir con la Iglesia, który konkretnie oznacza przywiązanie do hierarchii". Jezus przemawiając do wzruszonej Katarzyny Sieneńskiej, wyznał: "Krew tę złożyłem w gospodzie mistycznego ciała, świętego Kościoła, mej miłości, aby krzepiła odwagę tych, co chcą być prawdziwymi rycerzami w tej walce z własną zmysłowością i z ułomnym ciałem, ze światem i diabłem. Upojeni krwią nie poddają się nigdy, walczą dzielnie aż do śmierci i tak zmuszają do ucieczki wszystkich wrogów". Kościół Gospodą! Sentir con la Iglesia. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie gospoda, w której złożył on półżywego człowieka nazywa się z grecka PAN-DOCHEJON - czyli "miejsce, do którego wszyscy mogą przychodzić" i Ojcowie wiary rozczytywali ten symbol jako szkic Kościoła.