1 października 2017 roku - dekret ułaskawiający

Obrazem żałosnego stanu ludzkości jest niewola babilońska - nikt z niej nie mógł powrócić o własnych siłach, na mocy własnych zasług czy starań, dopóki Cyrus nie wydał dekretu ułaskawiającego, za darmo, z jego woli, pozwalając powrócić Żydom do ojczyzny. Dla Żydów dekret Cyrusa była najlepszą nowiną od ponad 50 lat. Stało się to w 538 roku. Podobnie Bóg, wydał dekret ułaskawiający nas w Jezusie Chrystusie, dekretem tym jest moc Ewangelii. Nawet gdyby Żydzi starali się żyć pobożnie i uczciwie, pokutując za swoje niewierności, nikt z nich nie zmieniłby swoimi uczynkami położenia, w jakim się znaleźli, bez dekretu wydanego przez Cyrusa. Niektórzy ludzie żyją w iluzji, łudząc się, że ich uczynki, uczciwość i dobra wola mogą im zapewnić dobrą lokatę u Boga. Żaden Żyd nie wyszedł z Babilonu z powodu swoich dobrych uczynków, dopóki Cyrus nie wydał dekretu ułaskawiającego. Ty też nie wyjdziesz z mocy diabła, dopóki Bóg nie wyda dekretu łaski w Chrystusie. Zbawienie jest łaską, dekretem woli Boga, a nie efektem starań.