Pomoc Inicjatywom Misyjnym w Kazachstanie

 

 

Stowarzyszenie jest „twarzą” osób,

które zaangażowały się w posługę misyjną w Kazachstanie.

 

Inicjatywy misyjne na terenie Kazachstanu prowadzone są przez

misjonarzy Kościoła Katolickiego.

 

Stowarzyszenie powstało z myślą, żeby być dla nich zapleczem w zakresie:

 

 • działalności charytatywnej
 • podtrzymywania tradycji narodowej
 • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowej
 • ochrony i promocji zdrowia
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i religii
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • przeciwdziałania patologiom społecznym
 • rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

Bycie dla innych” jest fundamentalną opcją człowieka!