Poświęcenie wyposażenia nowego koścoła - 24 maja 2015 roku

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego dokonałem poświęcenia wyposażenia naszego Kościoła (tabernaculum, ambona, Droga krzyżowa, naczynia i szaty liturgiczne). To była mała uroczystość dla wspólnoty parafialnej, ostatni krok przed konsekracją 12 września 2015 roku.  W czasie Eucharystii dwie osoby przyjęły I Komunię świętą. Duch Święty zapoczątkował nową relację w życiu nas wszystkich: więzi oblubieńcze poprzez pełny udział w życiu Chrystusa i Jego Mistycznego Ciała.