Niedziela Świętej Rodziny - 28 grudnia 2014 roku

Niedziela Świętej Rodziny była celebrowaniem sakramentu małżeństwa i życia rodzinnego. Małżonkowie połączeni węzłem sakramentalnym odnowili przyrzeczenia małżeńskie, dzieci otrzymały specjalne błogosławieństwo przy okazji Święta Młodzianków Betlejemskich, a po Eucharystii w bocznej nawie modliliśmy się nad rodzinami i prosiliśmy o potrzebne łaski dla nich. Kościół nosi wezwanie Maryi, Królowej Rodzin. To zobowiązuje do troski i formacji... To jest łaska tego miejsca... Klękam przed sakramentem małżeństwa.