Pasterka 2014 roku

Pasterka 25 grudnia 2015 roku zainicjowała nowy etap w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Uroczysta Eucharystia została odprawiona o północy. Przewodniczył jej bp Atanazy Schneider. To była prawdziwa dar Ducha Świętego. Biskupa nie było w naszym planie, ale człowiek myśli, a Pan Bóg kreśli... I lepiej być nie mogło. W czasie mszy świętej Anastazja przyjechała chrzest i komunię św, a Margarita przystąpiła do pierwszej komunii św.

Rozpocząć nowy etap od tak ważnych sakramentów. Był to bardzo wymowny i podniosły czas... czas samego Boga, który wkracza do swojej świątyni, czyni ludzi swoim domem... umiłowanymi. Liczba uczestników przerosła nasze oczekiwania. Ławki były zapełnione. Pojedyncze osoby stały. Nie było wcześniej żadnej publicznej informacji o tym wydarzeniu. Młodzież, dzieci, siostry, parafianie spisali się na medal. Tyle serca i czasu włożyli w przygotowania. Deo gratias!

Druga Eucharystia została odprawiona w intencji dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła. Jeden z uczestników liturgii powiedział, że za 10 lat ta świątynia będzie za mała dla tutejszej wspólnoty. Niech jego słowa będą prorocze. Napawają chrześcijańskim entuzjamem.