Kościół na Wschodzie

Z życia "małej trzódki" na Wschodzie

Intencja misyjna na wrzesień 2016

    Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej

BOŻA AKTYWNOŚĆ

Słowo Boże i sakramenty to główna i najbardziej aktywna przestrzeń działania w Kościele. Ale to nie jest aktywność człowieka, choć dokonuje się poprzez ludzkie działanie. To aktywność Boga, który poprzez swoje słowo i sakramenty komunikuje człowiekowi nie tylko orędzie prawdy i zbawienia. Komunikuje samego siebie. To poprzez nie Bóg nas dotyka, a Jego życie i moc stają się naszym udziałem.

Jezus Chrystus – pierwszy Misjonarz Ojca i Jego miłości do człowieka – nie dotarł na krańce świata. Posłał na krańce świata swoich uczniów. Chce to uczynić również dziś, żyjąc i działając w swoim Kościele, we mnie i w Tobie. Nie wystarczy jednak jedynie komunikacja orędzia chrześcijańskiego, głoszenie, działanie. Chrześcijanin przez słowo Boże i sakramenty przyjął i uczynił swoim dar Bożego życia: wyzwolenie z grzechu, uczynienie nas Bożymi dziećmi. I to właśnie tym darem chrześcijanin ma służyć.

DAR ŻYCIA

Nie jest ważne to, czy Kościół posyła mnie dziś do odległych zakątków świata, czy żyję na swoim małym, dobrze znanym obszarze. Jeśli mam w sobie życie Chrystusa, mam Jego pragnienie dotarcia do każdego człowieka z darem zbawienia. A zatem, aby być misjonarzem, potrzebuję bardziej słuchać, bardziej otwierać serce na dar życia, który Chrystus komunikuje mi w Kościele.

Jeśli odkryję piękno i moc Jego daru, nie zechcę zatrzymać go tylko dla siebie. Moja tożsamość człowieka ukochanego i odkupionego przez Boga stanie się moją misyjnością. Wtedy każde moje działanie będzie naznaczone świadomością posłania, aby kontynuować misję Syna posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego.

 

Konsekracja kościoła - wspomnienia

 

12 września 2015 roku miała miejsce konsekracja nowego kościoła. Data nie została wybrana przypadkowo. W tym dniu Kościół Powszechny obchodzi wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Imię Maryi czcimy w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dla naszej wspólnoty parafialnej i diecezjalnej Matka Boża zapragnęła, żeby w Szucińsku czczono ją jako Królową Rodzin. Przemówiła za tym szeroko rozumiana formacja małżeństw i rodzin, która rozpoczęła się przed laty, jest kontynuowana i wciąż nabiera siły i wigoru. Data konsekracji poprzedziła Niedzielę, obchodzoną w Kazachstanie jako państwowe święto Rodziny. To z jednej strony – przyłączenie się, wpisanie w struktury społeczne, a z drugiej – służba na rzecz rodziny poparta bogatym nauczaniem i doświadczeniem w tej dziedzinie.
Więcej…
 

Moje marzenia o misjach

Marzenia o misjach sięgają czasów seminaryjnych. W głowie pozostały dwa zdania opiekuna naszego rocznika ks. Tadeusza Czakańskiego: "każdy ksiądz powinien pojechać na placówkę misyjną", "najlepiej po pierwszej parafii, bo później jest ciężko".

Więcej…
 

Kilka słów o sobie

Меня зовут Рафал Лар. Я родился двадцать четвёртого августа тысяче девятьсот семьдесят восьмого года в Пекарах Силезских. Я самый старший сын Барбары и Рышарда. В тысяча девятьсот восемьдесят пятом году я начал науку в неполной средней школе номер тринадцать в Пекарах Силезских, а после её окончания я поступил в общеобразовательный лицеи имени Йануша Корчака в Бжезинах Силеских. В тысяча девятьсот девяносто седьмом году я сдал экзамены на аттестат зрелости и я поступил в Духовную Семинарию в Катовицах. В две тысяче третьем году я защитил дипломную работу по догматике и я принял сан священника. В том же году я стал работать в приходе Святой Семьи в Тыхах. В две тысяче четвёртом году я поступил на факультет теологии в Силезскии Университет в Катовицах. В июне две тысяче шестом году я защитил лицензиат по теологии духовной, а в сентябре того же года я уехал работать в Казахстан.

 

Darmowy licznik odwiedzin