Kościół na Wschodzie

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016

PODZIĘKOWANIE

 

W Apelu zwróciłem się z prośbą o wsparcie finansowe na pokrycie biletów dla kilku osób z naszej grupy. Odzew przerósł nasze oczekiwania. Na chwilę obecną zebraliśmy wystarczającą ilość środków finansowych.

Dziękuję darczyńcom za hojność i zaradzenie naszym potrzebom. Polecamy was Bożej opiece i wypraszamy u Boga potrzebne łaski i dary.

Kwota dofinansowania: 4875 euro

Dnia 18 lipca 2016 przylatujemy do Warszawy.

W kaplicy na lotnisku F. Chopina odprawimy Eucharystię dziękczynną za dobrodziejów o godz. 11.00.

 

Osoby, którym udzielono wsparcia:

 1. Aleksandra, l. 20. udzielono wsparcia w wysokości 300 euro (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 15.02 - 1320 pln)
 2. Roman, l. 18 udzielono wsparcia w wysokości 250 euro (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 15.02 - 1080 pln)
 3. Anton, l. 18 udzielono wsparcia w wysokości 100 euro  (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 12.04 - 500 pln; nadwyżkę w wysokości 100 pln przekazuje Wladyslawowi, l. 19)
 4. Aleksander, l. 21. udzielono wsparcia w wysokości 350 euro  (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 04.04 - 50 pln, 05.04 - 150 pln, 07.04 - 200 pln, 11.04 - 200 pln, 150 pln, 50 pln, 21.04 - 600 pln).
 5. Diana, l. 21.udzielono wsparcia w wysokości 350 euro  (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 04.04 - 50 pln, 100 pln, 11.04 - 50 pln; 21.04 - 100 pln, 22.04 - 1100 pln).
 6. Irena, l. 35 udzielono wsparcia w wysokości 345 euro  (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 23.03 - 409.64 pln; 21.04 - 960 pln)
 7. Wladislaw, l. 19 udzielono wsparcia w wysokości 400 euro  (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 12.04 - 100 pln, 20.04 - 500 pln; 150 pln, 21.04 - 650 pln)
 8. Wasilij, l. 25 udzielono wsparcia w wysokości 350 euro  (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 13.04 - 100 pln, 14.04 - 100 pln, 15.04 - 100 pln; 21.04 - 1100 pln)
 9. Karina, l. 21 udzielono wsparcia w wysokości 130 euro (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 24.04 - 520 pln)
 10. Elżbieta, l. 17 udzielono wsparcia w wysokości 500 euro (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 24.04 - 2000 pln)
 11. Wladislaw, l. 25 udzielono wsparcia w wysokości 300 euro  (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 27.04 - 1200 pln)
 12. Jurij, l. 30 udzielono wsparcia w wysokości 300 euro  (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 05.05 - 1200 pln)
 13. Maria, l. 21 udzielono wsparcia w wysokości 200 euro  (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 05.05 - 800 pln)
 14. Alexey, l. 17 udzielono wsparcia w wysokości 500 euro  (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 15.05 - 2000 pln)
 15. Denis, l. 20 udzielono wsparcia w wysokości 500 euro  (podaje daty i wysokość udzielonych wpłat: 15.05 - 2000 pln)

 

Polecam krótki film pt. Вкус польских яблок - путь на ВДМ 2016 do obejrzenia tutaj

 

Z życia "małej trzódki" na Wschodzie

Intencja misyjna na kwiecień 2016

 

  Aby chrześcijanie w Afryce świadczyli o miłości i wierze w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

 

BOGACTWO I KONFLIKTY W AFRYCE
Afryka. Ten drugi co do wielkości kontynent świata jest domem ludzi różnych kultur, tradycji, języków i religii. Ta różnorodność z jednej strony jest bogactwem afrykańskiej ludności, a z drugiej trudnym dla nich wyzwaniem. Wymaga ona zróżnicowanego podejścia do budowania pokoju i dialogu, począwszy od konfliktów etno-religijnych, a związanych z aspektami politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i rozwojowymi społeczeństw. Napięcia, brak stabilności politycznej i przemoc ma wpływ na różne grupy w wielu krajach Afryki i na ich społeczne relacje. Spotkania człowieka z człowiekiem, pojednanie, dialog międzyreligijny i międzykulturowy są niezbędne do odbudowy i przywracania zdrowych relacji trwałego pokoju w Afryce i na świecie.


BALSAM DLA UDRĘCZONYCH SERC
Ostatnia pielgrzymka papieża Franciszka do Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej była jak balsam na zmaltretowane serca mieszkańców tego kontynentu, którzy od lat łakną pokoju i sprawiedliwości. Zwłaszcza w tym ostatnim państwie, wciąż nękanym przez wojnę domową o podłożu nie tyle religijnym, jak przedstawiają to światowe media, co politycznym i gospodarczym. Właśnie tam, w „Sercu Afryki”, jak nazywana jest Republika Środkowoafrykańska, Franciszek otworzył „Drzwi Miłosierdzia” i wezwał do braterstwa. Tam – na peryferiach świata, w maleńkim kraju Afryki, wśród ludzi spychanych na margines. Ten gest uczynił Bangi duchową stolicą świata, stolicą modlitwy o miłosierdzie Boga, Ojca wszystkich ludzi.
Módlmy się więc w kwietniu, aby chrześcijanie w Afryce świadczyli o miłości i wierze w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

 

Konsekracja kościoła - wspomnienia

 

12 września 2015 roku miała miejsce konsekracja nowego kościoła. Data nie została wybrana przypadkowo. W tym dniu Kościół Powszechny obchodzi wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Imię Maryi czcimy w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dla naszej wspólnoty parafialnej i diecezjalnej Matka Boża zapragnęła, żeby w Szucińsku czczono ją jako Królową Rodzin. Przemówiła za tym szeroko rozumiana formacja małżeństw i rodzin, która rozpoczęła się przed laty, jest kontynuowana i wciąż nabiera siły i wigoru. Data konsekracji poprzedziła Niedzielę, obchodzoną w Kazachstanie jako państwowe święto Rodziny. To z jednej strony – przyłączenie się, wpisanie w struktury społeczne, a z drugiej – służba na rzecz rodziny poparta bogatym nauczaniem i doświadczeniem w tej dziedzinie.
Więcej…
 

Moje marzenia o misjach

Marzenia o misjach sięgają czasów seminaryjnych. W głowie pozostały dwa zdania opiekuna naszego rocznika ks. Tadeusza Czakańskiego: "każdy ksiądz powinien pojechać na placówkę misyjną", "najlepiej po pierwszej parafii, bo później jest ciężko".

Więcej…
 

Kilka słów o sobie

Меня зовут Рафал Лар. Я родился двадцать четвёртого августа тысяче девятьсот семьдесят восьмого года в Пекарах Силезских. Я самый старший сын Барбары и Рышарда. В тысяча девятьсот восемьдесят пятом году я начал науку в неполной средней школе номер тринадцать в Пекарах Силезских, а после её окончания я поступил в общеобразовательный лицеи имени Йануша Корчака в Бжезинах Силеских. В тысяча девятьсот девяносто седьмом году я сдал экзамены на аттестат зрелости и я поступил в Духовную Семинарию в Катовицах. В две тысяче третьем году я защитил дипломную работу по догматике и я принял сан священника. В том же году я стал работать в приходе Святой Семьи в Тыхах. В две тысяче четвёртом году я поступил на факультет теологии в Силезскии Университет в Катовицах. В июне две тысяче шестом году я защитил лицензиат по теологии духовной, а в сентябре того же года я уехал работать в Казахстан.

 

Darmowy licznik odwiedzin